C# Değişkenler Tanımlanması ve Kullanımı

Posted by

Bu dersimizde C# programlama dilinde değişkenler tanımlanması ve kullanımı konusunu ele alacağız. Değişkenler, verileri saklamak ve işlem yapmak için kullanılan önemli yapısal unsurlardır. Bir değişken, bir değeri temsil eder ve programın farklı noktalarında bu değeri kullanabiliriz. Bu dersimizde değişkenlerin nasıl tanımlandığını, farklı veri tiplerini ve değişkenlere değer atamayı öğreneceğiz.

C# programlama dilinde değişkenler, programın çalışma sürecinde verileri depolamak için kullanılan bellek alanlarıdır. Değişkenler, farklı veri tiplerine sahip olabilirler. Ve bu veri tiplerine göre farklı boyutlarda bellek kullanırlar. Bir değişkenin tanımlanması, ona bir isim verilmesi ve uygun veri tipiyle ilişkilendirilmesi anlamına gelir.

C# programında değişkenler tanımlamak için aşağıdaki gibi sözdizimi kullanırız:

veriTipi degiskenAdi;

Burada ‘veriTipi‘, değişkenin sahip olacağı veri türünü belirtir ve ‘degiskenAdi‘, değişkenin ismini temsil eder. Örneğin, int veri tipine sahip bir tam sayı değişkeni tanımlamak için şu şekilde bir kod kullanabilirsiniz:

int sayi;

Bu kod satırıyla ‘sayi adında bir tam sayı değişkeni tanımlanmış olur.

Değişken tanımlandıktan sonra değer ataması yapabiliriz. Değer ataması, değişkenin bellekteki değeri ile ilişkilendirilmesini sağlar. Değer ataması yapmak için = (atama operatörü) kullanılır. Örneğin, yukarıdaki ‘sayi değişkenine bir değer atamak için şu şekilde bir kod kullanabilirsiniz:

sayi = 42;

Bu kod satırıyla ‘sayi‘ değişkenine 42 değeri atanmış olur.

Değişkenleri başlangıç değeriyle birlikte de tanımlanabiliriz. Örneğin, yukarıdaki ‘sayi‘ değişkenini tanımlarken ve değer atarken aynı satırda yapmak için şu şekilde bir kod kullanabilirsiniz:

int sayi = 42;

Bu kod satırıyla ‘sayi‘ değişkeni tanımlanır ve hemen 42 değeriyle başlatılır.

Değişkenlerin isimlendirmesi, anlaşılır ve açıklayıcı olmalıdır. Genellikle küçük harflerle başlayan kelime veya kelime öbekleri kullanılır. Birden fazla kelime kullanılacaksa kelimeler arasında alt çizgi (_) veya büyük harf kullanılabilir. Örneğin:

int yas;
string adSoyad;
bool evliMi;

Bu örneklerde ‘yas‘, ‘adSoyad‘ ve ‘evliMi‘ gibi açıklayıcı değişken isimleri kullanılmıştır.

Değişkenlerin veri tipleri, sakladıkları verinin türünü ve boyutunu belirler. C# programlama dilinde yaygın olarak kullanılan bazı veri tipleri şunlardır:

 1. Tam Sayı Veri Tipleri: Tam sayıları temsil etmek için kullanılan veri tipleridir. Örnek olarak int, long, short gibi veri tipleri bulunur.
 2. Ondalıklı Sayı Veri Tipleri: Ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılan veri tipleridir. Örnek olarak float, double gibi veri tipleri bulunur.
 3. Metin Veri Tipleri: Metin veya karakter dizilerini temsil etmek için kullanılan veri tipleridir. Örnek olarak string veri tipi bulunur.
 4. Boolean Veri Tipi: Sadece true veya false değerini tutabilen veri tipidir.
 5. Tarih ve Zaman Veri Tipleri: Tarih ve zaman değerlerini temsil etmek için kullanılan veri tipleridir. Örnek olarak DateTime veri tipi bulunur.
 6. Dizi Veri Tipleri: Birden çok değeri tutmak için kullanılan veri tipleridir. Örnek olarak int[], string[] gibi dizi veri tipleri bulunur.

Değişkenlerin veri tipleri, değişkenin sahip olacağı değerin doğru şekilde temsil edilmesini sağlar. Ve ayrıca işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Ayrıca, C# programlama dilinde değişkenlerin türü belirtilmediğinde değişkenin türü otomatik olarak çıkarım yoluyla belirleriz. Bu özelliğe “var” anahtar kelimesiyle erişilir. Örneğin:

var sayi = 42;
var isim = "Kemal Sunal";

Bu örnekte, sayi değişkeni otomatik olarak int türüne, isim değişkeni ise otomatik olarak string türüne sahip olur.

Değişkenlerin tanımlanması ve kullanımı, C# programlamasında temel bir kavramdır. Değişkenler sayesinde verileri saklayabiliriz. Ve ayrıca verileri işleyebiliriz. Bu nedenle C# öğrenirken değişkenlerin tanımlanması ve kullanımı üzerinde dikkatlice çalışmak önemlidir.

Bir örnekle bu konuyu pekiştirelim.

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Tam sayı değişkeni tanımlama ve değer atama
    int sayi = 10;
    Console.WriteLine("Tam Sayı Değişkeni: " + sayi);

    // Ondalıklı sayı değişkeni tanımlama ve değer atama
    double ondalikliSayi = 3.14;
    Console.WriteLine("Ondalıklı Sayı Değişkeni: " + ondalikliSayi);

    // Karakter değişkeni tanımlama ve değer atama
    char karakter = 'A';
    Console.WriteLine("Karakter Değişkeni: " + karakter);

    // Metin değişkeni tanımlama ve değer atama
    string metin = "Merhaba Dünya!";
    Console.WriteLine("Metin Değişkeni: " + metin);

    // Mantıksal (boolean) değişken tanımlama ve değer atama
    bool dogruMu = true;
    Console.WriteLine("Mantıksal Değişken: " + dogruMu);
  }
}

Bu örnekte, farklı veri tiplerine ait değişkenler tanımladık. Örneğin çıktısı şu şekilde olacaktır:

Tam Sayı Değişkeni: 10
Ondalıklı Sayı Değişkeni: 3.14
Karakter Değişkeni: A
Metin Değişkeni: Merhaba Dünya!
Mantıksal Değişken: True

Bu dersimizde C# programlama dilinde değişkenler tanımlanması ve kullanımını öğrendik. Programda verileri saklamak ve işlem yapmak için değişkenleri kullanırız. Veri tipleri ve değişkenlerin tanımlanması konularını öğrendik. Ayrıca değişkenlere değer atama ve kullanma işlemlerini gördük.

Bu dersimizle birlikte C# programlamadaki temel değişken kavramlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde diğer temel konuları ele alarak C# programlama becerilerimizi geliştireceğiz. Daha fazla c# dersi için Buraya tıklayınız. c# dokümanları için Buraya tıklayınız.

Umarım bu ders de sana faydalı olur. İyi çalışmalar dilerim!

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir