C# Hesap makinesi – Form Örnekleri

Posted by

Bu yazımızda C# form örneği olarak hesap makinesi yapıyor olacağız. Bundan yıllar önce lisede yazılım dersinde C++ dilinde hesap makinesi tasarlamıştım. Güzel günlerdi. Bu gün yapacağımız hesap makinesi hesap geçmişini tutan orta profesyonel bir yazılım olacak.

1. C# Hesap Makinesi Form Tasarımı

Form Örnekleri

C# form örnekleriHesap makinesi tasarımını yaparken ikonlu buton kullandım. ikon buton kullanımını anlattığımız yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Form üzerinde kullandığımız 2 adet textbox var ve bunları sadece okunabilir olarak işaretledik. Kullanılan bütün butonların isimlerini aldıkları göreve göre değiştirdik.

2. C# Hesap makinesi kodlama

Form tasarımınızı bitirdiyseniz kodlamaya geçebiliriz. İlk olarak değişkenlerimizi ekliyoruz.

double? gecmis = 0, sonuc, sayi;
string sonsayi,islem;
bool hareket;

Rakamları barındıran butonların kodlarını bir metot içerisinde kodlayacağız.

void Sayilar(string s)
{
  hareket = true;
  if (sonsayi == "0")
    sonsayi = s;
  else
    sonsayi += s;
  txSonuc.Text = sonsayi;
  sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
}

Şimdide bütün rakamların click eventine aşağıdaki kodu yazalım. Burada dikkat etmemiz gereken şey hangi rakamın butonuna basıyorsak o rakamı metoda göndermeliyiz. Örneğin 6 butonuna bastıysak aşağıdaki gibi olacaktır. Not: Sıfır butonuna da bu kodu yazıyoruz.

 Sayilar("6");
Not: C# ve veya operatörlerini anlattığımız yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz. Yazımızın sonunda tüm form kodları mevcuttur.

Değeri artı değer veya eksi değere döndürmek için +/- butonuna bu kodu yazıyoruz.

 if (txSonuc.Text == "0" || txSonuc.Text == "")
   txSonuc.Text = "0";
 else

 {
   sonsayi = (Convert.ToDouble(txSonuc.Text) * -1).ToString();
   txSonuc.Text = sonsayi;
   sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
 }
Not: C# sayıları negatife veya pozitife dönüştürme yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Eğer değerimize ondalık sayı eklemek istersek Virgül olan buton içerisine aşağıdaki kodu yazıyoruz ve böylece girdiğimiz değerin sonuna virgül eklemiş oluyoruz. Burada Contains – Değer içerisinde arama yapma kodunu kullandık. Yöntemi buradan inceleyebilirsiniz.

 bool _bool = txSonuc.Text.Contains(",");
 if (txSonuc.Text == "0" || txSonuc.Text == "")
   txSonuc.Text = "0";
 else

 {
   if (_bool != true)
   {
     sonsayi += ","; 
     txSonuc.Text = sonsayi;
     sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
   } 

 }

Şimdide değerden tek tek silme tuşumuzu ayarlayalım. Görüldüğü gibi String değerimizde son karakteri silmek için SubString komutu kullandık.

 if (txGecmis.Text != "")
   islem = txGecmis.Text.Substring(txGecmis.Text.Length - 2, 2);

 if (txSonuc.Text == "0")
   txSonuc.Text = "0";
 else
 {
   if(islem==" =")
   {
     
     txGecmis.Text = "";
     gecmis = 0; sonuc = null; sayi = null;
     sonsayi = "";
     islem = "";
     hareket = false;
   }
   else
   {
     if (txSonuc.Text.Length > 1)
       sonsayi = txSonuc.Text.Substring(0, txSonuc.TextLength - 1);
     else sonsayi = "0";
 
     txSonuc.Text = sonsayi;
     sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
   } 
 }

CE butonumuzun click eventinin kodlarını yazalım.

 txSonuc.Text = "0"; 

C butonumuzun click eventinin kodlarını yazalım.

 txSonuc.Text = "0"; 
 txGecmis.Text = "";
 gecmis =0; sonuc = null; sayi = null;
 sonsayi = "";
 islem = "";
 hareket = false;

Önemli : Hesap makinesi işlemlerinin kodlaması

Geldik Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme işlemlerini yapmaya. Ve burada da metot yazıp butonlardan bu metodu çağırıyor olacağız.

 void islemler(string i)
 {
   if (txGecmis.Text != "") 
     islem = txGecmis.Text.Substring(txGecmis.Text.Length - 2, 2); 
   else
     islem = i;

   if (gecmis != 0)
   {
     if (hareket == true)
     {
       if (islem == " +")
         sonuc = gecmis + sayi;
       else if (islem == " -")
         sonuc = gecmis - sayi;
       else if (islem == " x")
         sonuc = gecmis * sayi;
       else if (islem == " ÷")
         sonuc = gecmis / sayi;
       hareket = false;
     } 
   }
   else
   {
     if (sayi == null)
       sayi = 0;
       sonuc = sayi;
   }
   if (islem == " =")
     islem = i;
   sonsayi = "0";
   gecmis = sonuc;
   txGecmis.Text = sonuc + i;
   txSonuc.Text = sonuc.ToString();
 }

Görüldüğü üzere yapılan işlemi islem adında bir değişkene atıyoruz. Yapılacak olan işlemi de bu değişken sayesinde belirliyoruz. Bu yüzden işlem göndereceğimiz butonlarda bu metodu çağırırken işlemin ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor. bir örnek vermek gerekirse;

islemler(" +");

ve Son olarak eşittir butonuna tıklandığında çalışacak olan kodu yazalım.

 if (islem == " +")
   sonuc = gecmis + sayi;
 else if (islem == " -")
   sonuc = gecmis - sayi;
 else if (islem == " x")
   sonuc = gecmis * sayi;
 else if (islem == " ÷")
   sonuc = gecmis / sayi;
 else
 {
   sonuc = sayi;
   gecmis = null;
 }
 
 sonsayi = "0";

 txGecmis.Text = gecmis + islem + sayi + " =";
 gecmis = sonuc;
 txSonuc.Text = sonuc.ToString();

Sonuç

c# hesap makinesi
C# hesap makinesi

Bildiğinizi var sayarak her satırı açıklamadım. Fakat yorumlarda belirtirseniz açıklamalar ekleyebilirim. Dilerseniz projeyi de paylaşabilirim. Geliştirme isterseniz klavye tuşlarını atama yapabiliriz. Şimdilik bu kadar olsun. İyi çalışmalar.

C# hesap makinesi kodun tamamı

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace uygulama_anlatım_hesap_makinesi
{
  public partial class HesapMakinesi : Form

  {
    public HesapMakinesi()
    {
      InitializeComponent();
    }
    double? gecmis = 0, sonuc, sayi;
    string sonsayi,islem;
    bool hareket;
    void Sayilar(string s)
    {
      hareket = true;
      if (sonsayi == "0")
        sonsayi = s;
      else 
        sonsayi += s;
      txSonuc.Text = sonsayi;
      sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
    }
   
    void islemler(string i)
    {
      if (txGecmis.Text != "") 
        islem = txGecmis.Text.Substring(txGecmis.Text.Length - 2, 2); 
      else 
        islem = i;

      if (gecmis != 0)
      {
        if (hareket == true)
        {
          if (islem == " +")
            sonuc = gecmis + sayi;
          else if (islem == " -")
            sonuc = gecmis - sayi;
          else if (islem == " x")
            sonuc = gecmis * sayi;
          else if (islem == " ÷")
            sonuc = gecmis / sayi;
          hareket = false;
        } 
      }
      else 
      {
        if (sayi == null)
          sayi = 0;
          sonuc = sayi;
      }
      if (islem == " =")
        islem = i;
      sonsayi = "0";
      gecmis = sonuc;
      txGecmis.Text = sonuc + i;
      txSonuc.Text = sonuc.ToString();
    }

    private void btnArtiEksi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txSonuc.Text == "0" || txSonuc.Text == "")
        txSonuc.Text = "0";
      else 
      {
        sonsayi = (Convert.ToDouble(txSonuc.Text) * -1).ToString();
        txSonuc.Text = sonsayi;
        sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
      }
    }

    private void btnVirgul_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
      bool _bool = txSonuc.Text.Contains(",");
      if (txSonuc.Text == "0" || txSonuc.Text == "")
        txSonuc.Text = "0";
      else 
      {
        if (_bool != true)
        {
          sonsayi += ","; 
          txSonuc.Text = sonsayi;
          sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
        } 
      } 
    }

    private void btnSilTekRakam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txGecmis.Text != "")
        islem = txGecmis.Text.Substring(txGecmis.Text.Length - 2, 2);

      if (txSonuc.Text == "0")
        txSonuc.Text = "0";
      else 
      {
        if (islem==" =")
        {
          
          txGecmis.Text = "";
          gecmis = 0; sonuc = null; sayi = null;
          sonsayi = "";
          islem = "";
          hareket = false;
        }
        else 
        {
          if (txSonuc.Text.Length > 1)
            sonsayi = txSonuc.Text.Substring(0, txSonuc.TextLength - 1);
          else sonsayi = "0";
          txSonuc.Text = sonsayi;
          sayi = Convert.ToDouble(sonsayi);
        } 
      } 
    }

    private void btnCE_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txSonuc.Text = "0"; 
    }

    private void btnC_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txSonuc.Text = "0";
      txGecmis.Text = "";
      gecmis =0; sonuc = null; sayi = null;
      sonsayi = "";
      islem = "";
      hareket = false;
    }
   
    private void btnEsittir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (islem == " +")
        sonuc = gecmis + sayi;
      else if (islem == " -")
        sonuc = gecmis - sayi;
      else if (islem == " x")
        sonuc = gecmis * sayi;
      else if (islem == " ÷")
        sonuc = gecmis / sayi;
      else
      {
        sonuc = sayi;
        gecmis = null;
      }
       
      sonsayi = "0";
     
      txGecmis.Text = gecmis + islem + sayi + " =";
      gecmis = sonuc;
      txSonuc.Text = sonuc.ToString();
    }

    private void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      islemler(" +");
    }

    private void btnCikar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      islemler(" -"); 
    }

    private void btnCarp_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      islemler(" x");
    }

    private void btnBol_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      islemler(" ÷"); 
    }

    private void btn1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("1");
    }

    private void btn2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("2");
    }

    private void btn3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("3");
    }

    private void btn4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("4");
    }

    private void btn5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("5");
    }

    private void btn6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("6");
    }

    private void btn7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("7");
    }

    private void btn8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("8");
    }

    private void btn9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("9");
    }

    private void btn0_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sayilar("0");
    }

  }
}

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir