C# Temel Operatörler

Posted by

C# Programlama dillerinde temel operatörler, değişkenler veya değerler üzerinde belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan sembollerdir. Temel operatörler, matematiksel işlemler, karşılaştırmalar ve mantıksal operasyonlar gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu dersimizde en yaygın kullanılan temel operatörleri tanıyacak ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceksiniz.

Aritmetik Operatörler

Sayısal işlemler yapmak için Aritmetik operatörler kullanırız. İşte en yaygın kullanılan aritmetik operatörler:

 • Toplama (+): İki sayıyı toplar.
 • Çıkarma (-): Bir sayıdan diğerini çıkarır.
 • Çarpma (*): İki sayıyı çarpar.
 • Bölme (/): Bir sayıyı diğerine böler.
 • Mod (%): İki sayının bölümünden kalanı verir.
 • Üs Alma ()**: Bir sayının üssünü alır.

Örnek olarak:

int x = 5;
int y = 3;

int toplam = x + y; // 8
int fark = x - y; // 2
int carpim = x * y; // 15
int bolum = x / y; // 1
int kalan = x % y; // 2
int us = x ** y; // 125

Karşılaştırma Operatörleri

Değerlerin birbirine göre ilişkisini kontrol etmek için Karşılaştırma operatörleri kullanırız. İşte en yaygın kullanılan karşılaştırma operatörleri:

 • Eşit (==): İki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • Eşit Değil (!=): İki değerin eşit olmadığını kontrol eder.
 • Büyük (>): Bir değerin diğerinden büyük olduğunu kontrol eder.
 • Küçük (<): Bir değerin diğerinden küçük olduğunu kontrol eder.
 • Büyük veya Eşit (>=): Bir değerin diğerinden büyük veya eşit olduğunu kontrol eder.
 • Küçük veya Eşit (<=): Bir değerin diğerinden küçük veya eşit olduğunu kontrol eder.

Örnek olarak:

int x = 5;
int y = 3;

bool esit = x == y; // false
bool esitDegil = x != y; // true
bool buyuk = x > y; // true
bool kucuk = x < y; // false
bool buyukEsit = x >= y; // true
bool kucukEsit = x <= y; // false

Mantıksal Operatörleri

 • Ve (&&): İki koşulun da doğru olması durumunda sonucu doğru verir.
 • Veya (||): İki koşullardan en az birinin doğru olması durumunda sonucu doğru verir.
 • Değil (!): Bir koşulun tersini alır, doğru ise yanlış, yanlış ise doğru olarak değerlendirir.

Örnek olarak:

bool kosul1 = true;
bool kosul2 = false;

bool sonuc1 = kosul1 && kosul2; // false
bool sonuc2 = kosul1 || kosul2; // true
bool sonuc3 = !kosul1; // false

Atama Operatörleri

Değerleri değişkenlere atamak için Atama operatörleri kullanırız. İşte en yaygın kullanılan atama operatörleri:

 • Eşittir (=): Bir değişkene değer atamak için kullanılır.
 • Toplama ve Ata (+=): Bir değişkenin üzerine bir değeri ekler ve sonucu değişkene atar.
 • Çıkarma ve Ata (-=): Bir değişkenden bir değeri çıkarır ve sonucu değişkene atar.
 • Çarpma ve Ata (*=): Bir değişkeni bir değerle çarpar ve sonucu değişkene atar.
 • Bölme ve Ata (/=): Bir değişkenden bir değeri böler ve sonucu değişkene atar.

Örnek olarak:

int x = 5;

x += 3; // x = x + 3 -> 8
x -= 2; // x = x - 2 -> 6
x *= 4; // x = x * 4 -> 24
x /= 3; // x = x / 3 -> 8

Bu dersimizde c# temel operatörler i öğrendik. Bu operatörleri kullanarak değişkenlerle işlem yapabilir, karşılaştırmalar yapabilir ve mantıksal operasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Ve ayrıca bu bilgileri kullanarak programlama projelerinizde verimli ve doğru işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

İyi çalışmalar!

Daha fazla c# dersi için Buraya tıklayınız ayrıca c# dokümanları için Buraya tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir