,

C# Dictionary Kullanımı: Anahtar-Değer Çiftleri ile Veri Saklama

Posted by

C# programlama dilinde Dictionary sınıfı, anahtar-değer çiftleri ile veri saklamak için kullanılmaktadır. Bu veri yapısı, bir anahtar kullanarak bir değeri ilişkilendirmenizi sağlar. Ayrıca C# Dictionary kullanımı, koleksiyonlarla çalışırken verilerin hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar ve sık kullanılan bir veri yapısıdır. Bu yazıda, C# programında Dictionary kullanımını adım adım açıklayacak ve örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Ayrıca bakınız.

c# dictionary kullanımı

1: Dictionary Kullanımını Başlatın
Dictionary kullanımı için C# programında using System.Collections.Generic; ifadesini eklememiz gerekmektedir.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace DictionaryExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Dictionary kullanımı burada gerçekleştirilecek
    }
  }
}

2: Dictionary Oluşturma ve Değer Ekleme
Dictionary sınıfını kullanarak bir sözlük oluşturabiliriz ve anahtar-değer çiftleri ekleyebiliriz.

Dictionary<string, int> ages = new Dictionary<string, int>();

ages.Add("Alice", 25);
ages.Add("Bob", 30);
ages.Add("Carol", 28);

3: Değere Erişim ve Değer Güncelleme
Dictionary içindeki değerlere anahtar kullanarak erişebiliriz ve değerleri güncelleyebiliriz.

int aliceAge = ages["Alice"]; // 25
ages["Bob"] = 31; // Bob'un yaşını 31 olarak güncelle

4: Dictionary’den Değer Silme
Dictionary’den değer silmek için Remove() yöntemini kullanabiliriz.

ages.Remove("Carol"); // Carol adlı kişiyi sil

5: Dictionary Uzunluğu ve Anahtar Varlığı
Dictionary uzunluğunu anahtar-değer çifti sayısı olarak alabiliriz ve bir anahtarın varlığını kontrol edebiliriz.

int count = ages.Count; // Anahtar-değer çifti sayısı
bool hasAlice = ages.ContainsKey("Alice"); // true
bool hasEve = ages.ContainsKey("Eve"); // false

6: Tüm Anahtarları ve Değerleri Gezinme
Dictionary içindeki tüm anahtarları veya değerleri gezinmek için döngü kullanabiliriz.

foreach (var name in ages.Keys)
{
  Console.WriteLine("Ad: " + name);
}

foreach (var age in ages.Values)
{
  Console.WriteLine("Yaş: " + age);
}

C# Dictionary Kullanımı – Örnek Proje

Şimdi, Dictionary kullanarak bir telefon rehberi uygulaması yapalım. Kullanıcılar, rehbere kişi ekleyebilecekler, mevcut kişileri görüntüleyebilecekler ve istedikleri kişiyi rehberden silebilecekler.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace PhonebookApp
{
  class Program
  {
    static Dictionary<string, string> phonebook = new Dictionary<string, string>();

    static void Main(string[] args)
    {
      bool exit = false;

      while (!exit)
      {
        Console.WriteLine("1- Kişi Ekle");
        Console.WriteLine("2- Kişileri Görüntüle");
        Console.WriteLine("3- Kişi Sil");
        Console.WriteLine("4- Çıkış");
        Console.Write("Seçiminizi yapın (1/2/3/4): ");
        string choice = Console.ReadLine();

        switch (choice)
        {
          case "1":
            AddContact();
            break;
          case "2":
            DisplayContacts();
            break;
          case "3":
            DeleteContact();
            break;
          case "4":
            exit = true;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Geçersiz seçim! Lütfen tekrar deneyin.");
            break;
        }

        Console.WriteLine();
      }
    }

    static void AddContact()
    {
      Console.Write("İsim: ");
      string name = Console.ReadLine();

      Console.Write("Telefon Numarası: ");
      string phoneNumber = Console.ReadLine();

      phonebook[name] = phoneNumber;
      Console.WriteLine("Kişi başarıyla eklendi.");
    }

    static void DisplayContacts()
    {
      if (phonebook.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Rehberde kişi bulunmamaktadır.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Rehber:");
        foreach (var contact in phonebook)
        {
          Console.WriteLine($"İsim: {contact.Key}, Telefon Numarası: {contact.Value}");
        }
      }
    }

    static void DeleteContact()
    {
      DisplayContacts();

      if (phonebook.Count == 0)
      {
        return;
      }

      Console.Write("Silmek istediğiniz kişinin adını girin: ");
      string name = Console.ReadLine();

      if (phonebook.ContainsKey(name))
      {
        phonebook.Remove(name);
        Console.WriteLine("Kişi başarıyla silindi.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu isimde bir kişi bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin.");
      }
    }
  }
}

Bu örnekte, Dictionary kullanarak telefon rehberi uygulaması yaptık. Kullanıcılar, seçimlerine göre kişi ekleyebilirler, mevcut kişileri görüntüleyebilirler ve istedikleri kişiyi rehberden silebilirler. Ayrıca Rehber, kişileri anahtar-değer çiftleri olarak saklamak için Dictionary kullanılarak oluşturulmuştur.

C# programlama dilinde Dictionary kullanımı, anahtar-değer çiftleri ile verileri saklamak ve hızlı bir şekilde erişmek için oldukça kullanışlı bir veri yapısıdır. Şimdi Bu yazıda, C# programında Dictionary kullanımını nasıl gerçekleştireceğinizi adım adım açıkladık ve örneklerle konuyu pekiştirdik. Umarım bu yazı, veri saklama ve erişim işlemlerinde Dictionary kullanımını anlamanıza yardımcı olur!

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir