C# List Kullanımı: Dinamik Boyutlu Dizi Yapısı

Posted by

C# programlama dilinde, dinamik boyutlu dizi yapısını kullanmak için List sınıfı kullanılmaktadır. List, koleksiyonların dinamik boyutlu bir dizi şeklinde kullanılmasını sağlar. Ve çeşitli veri türlerini içinde depolayabilirler. Bu sayede verileri kolayca eklemek, çıkarmak, aramak ve değiştirmek mümkün olur. Şimdi Bu yazıda, C# programlama dilinde List kullanımı adım adım açıklayacak ve örneklerle konuyu pekiştireceğiz.

C# List Kullanımı
C# List Kullanımı

C# List Kullanımına Başlangıç

List sınıfını kullanmak için öncelikle C# programında using System.Collections.Generic; ifadesini ekleyerek, List sınıfını kullanılabilir hale getirmemiz gerekmektedir.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ListExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // List kullanımı burada gerçekleştirilecek
    }
  }
}

Oluşturma ve Ekleme

List oluşturmak ve eleman eklemek için List<T> sınıfını kullanmalıyız. T, depolanacak veri türünü temsil eder.

List<string> names = new List<string>();
names.Add("John");
names.Add("Alice");
names.Add("Bob");

Erişim ve Değişiklik

List elemanlarına indeks kullanarak erişebiliriz ve değişiklik yapabiliriz.

Console.WriteLine(names[0]); // "John" yazdırır
names[1] = "Alex"; // İkinci elemanı "Alice" yerine "Alex" olarak değiştirir

Elemanlar Gezinme

List elemanları üzerinde döngü kullanarak gezebiliriz.

foreach (string name in names)
{
  Console.WriteLine(name);
}

List Uzunluğu ve Eleman Sayısı

List’in uzunluğunu eleman sayısı olarak alabiliriz.

int length = names.Count;
Console.WriteLine("List uzunluğu: " + length);

Elemanları Silme

List’den eleman silmek için Remove() veya RemoveAt() yöntemlerini kullanabiliriz.

names.Remove("Alice"); // "Alice" adlı elemanı siler
names.RemoveAt(0); // İlk elemanı siler

C# List Örneği

Şimdi Bir Örnekle konuyu pekiştirelim. Bir önceki örneğimizdeki List yapısını kullanarak bir öğrenci listesi uygulaması yapalım. Kullanıcılar, öğrencilerin adını ve notunu girebilecekler ve listeye ekleyebilecekler. Ayrıca, listeyi görüntüleyebilecekler ve istedikleri öğrenciyi listeden silebilecekler.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace StudentListApp
{
  class Program
  {
    static List<Student> students = new List<Student>();

    static void Main(string[] args)
    {
      bool exit = false;

      while (!exit)
      {
        Console.WriteLine("1- Öğrenci Ekle");
        Console.WriteLine("2- Öğrenci Listesini Görüntüle");
        Console.WriteLine("3- Öğrenci Sil");
        Console.WriteLine("4- Çıkış");
        Console.Write("Seçiminizi yapın (1/2/3/4): ");
        string choice = Console.ReadLine();

        switch (choice)
        {
          case "1":
            AddStudent();
            break;
          case "2":
            DisplayStudents();
            break;
          case "3":
            DeleteStudent();
            break;
          case "4":
            exit = true;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Geçersiz seçim! Lütfen tekrar deneyin.");
            break;
        }

        Console.WriteLine();
      }
    }

    static void AddStudent()
    {
      Console.Write("Öğrenci Adı: ");
      string name = Console.ReadLine();

      Console.Write("Notu: ");
      int grade = int.Parse(Console.ReadLine());

      students.Add(new Student { Name = name, Grade = grade });
      Console.WriteLine("Öğrenci başarıyla eklendi.");
    }

    static void DisplayStudents()
    {
      if (students.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Listede öğrenci bulunmamaktadır.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Öğrenci Listesi:");
        foreach (var student in students)
        {
          Console.WriteLine($"Adı: {student.Name}, Notu: {student.Grade}");
        }
      }
    }

    static void DeleteStudent()
    {
      DisplayStudents();

      if (students.Count == 0)
      {
        return;
      }

      Console.Write("Silmek istediğiniz öğrencinin numarasını girin: ");
      int index = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (index >= 1 && index <= students.Count)
      {
        students.RemoveAt(index - 1);
        Console.WriteLine("Öğrenci başarıyla silindi.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Geçersiz numara! Lütfen tekrar deneyin.");
      }
    }
  }

  class Student
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Grade { get; set; }
  }
}

Bu örnekte, Student adında bir sınıf oluşturduk ve her öğrencinin adını ve notunu depolamak için bu sınıfı kullandık. Ayrıca Kullanıcıların seçimlerine göre öğrenci ekleme, liste görüntüleme ve öğrenci silme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Uygulama, listeyi tutmak için öğrencileri bir List<Student> nesnesinde saklar.

C# programlama dilinde List kullanımı sayesinde dinamik boyutlu dizilere kolayca erişim ve değişiklik yapabiliriz. Ayrıca Bu yazıda, C# programında List sınıfını nasıl kullanacağınızı adım adım açıkladık. Örneklerle konuyu pekiştirerek, List kullanımının temellerini öğrendiniz. Umarım bu yazı, C# programlama dilinde List kullanımı konusunda size yardımcı olur!

Daha fazla C# ile ilgili blog yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir