Java ArrayList Kullanımı: Tanımı, Oluşturma ve Yararlı İşlemler

Posted by

Java programlama dilinde, ArrayList, dinamik boyutlu bir dizi gibi davranan, öğelerin eklenmesine ve çıkarılmasına izin veren popüler bir koleksiyon sınıfıdır. ArrayList, Java’nın java.util paketinde yer alan bir sınıftır ve dizilere benzer bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, boyutunun dinamik olarak büyütülebilmesi ve koleksiyon işlemleri için yararlı metodları sayesinde dizilerden daha esnek bir yapıya sahiptir. Bu yazıda, ArrayList’in ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve farklı işlemler için nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayacağız.

Java ArrayList Kullanımı

ArrayList Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

ArrayList, Java’nın genel koleksiyon arayüzü olan List arayüzünü uygular ve genişletir. Yani, List arayüzündeki tüm yöntemlere ek olarak, ArrayList, kendi özel yöntemlerini de içerir. ArrayList, şu şekilde oluşturulmaktadır:

import java.util.ArrayList;

public class ArrayListOrnek {

  public static void main(String[] args) {
    // ArrayList tanımlama
    ArrayList<String> isimlerListesi = new ArrayList<>();

    // Eleman eklemek
    isimlerListesi.add("Ahmet");
    isimlerListesi.add("Ayşe");
    isimlerListesi.add("Mehmet");

    // Eleman sayısını alma
    int elemanSayisi = isimlerListesi.size();
    System.out.println("Eleman Sayısı: " + elemanSayisi);
  }
}

Çıktı;

Eleman Sayısı: 3

Java ArrayList Kullanma Örnekleri

Aşağıda, ArrayList ile farklı işlemleri nasıl yapabileceğinizi açıklayan örnekler bulunmaktadır:

import java.util.ArrayList;

public class ArrayListOrnek {

  public static void main(String[] args) {
    // ArrayList tanımlama
    ArrayList<String> meyvelerListesi = new ArrayList<>();

    // Eleman eklemek
    meyvelerListesi.add("Elma");
    meyvelerListesi.add("Armut");
    meyvelerListesi.add("Muz");

    // Elemanları ekrana yazdırmak
    System.out.println("Meyveler:");
    for (String meyve : meyvelerListesi) {
      System.out.println(meyve);
    }

    // Belirli bir indekse eleman eklemek
    meyvelerListesi.add(1, "Çilek");

    // Elemanları güncelleyerek değiştirmek
    meyvelerListesi.set(2, "Portakal");

    // Eleman sayısını alma
    int elemanSayisi = meyvelerListesi.size();
    System.out.println("Eleman Sayısı: " + elemanSayisi);

    // Belirli bir elemanın indeksini bulmak
    int index = meyvelerListesi.indexOf("Portakal");
    System.out.println("Portakalın İndeksi: " + index);

    // Belirli bir elemanı silmek
    meyvelerListesi.remove("Muz");

    // ArrayList'in boş olup olmadığını kontrol etmek
    boolean bosMu = meyvelerListesi.isEmpty();
    System.out.println("ArrayList Boş mu? " + bosMu);
  }
}

Çıktı;

Meyveler:
Elma
Armut
Muz
Eleman Sayısı: 4
Portakalın İndeksi: 2
ArrayList Boş mu? false

Başka bir örnek daha vermek gerekirse. Şimdi Bu örnekte, ArrayList kullanarak kullanıcıdan alınan sayıları saklayan ve bu sayıların toplamını hesaplayan bir program:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class ToplamaOrnek {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> sayiListesi = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Toplanacak sayıları girin (0 girerek toplamı hesaplayın):");

    // Kullanıcıdan sayıları alıp ArrayList'e ekleme
    int girilenSayi;
    do {
      girilenSayi = scanner.nextInt();
      if (girilenSayi != 0) {
        sayiListesi.add(girilenSayi);
      }
    } while (girilenSayi != 0);

    // Toplama işlemi
    int toplam = 0;
    for (int sayi : sayiListesi) {
      toplam += sayi;
    }

    System.out.println("Girilen Sayılar: " + sayiListesi);
    System.out.println("Toplam: " + toplam);

    scanner.close();
  }
}

Çıktı;

Toplanacak sayıları girin (0 girerek toplamı hesaplayın):
10
5
3
7
0
Girilen Sayılar: [10, 5, 3, 7]
Toplam: 25

Bu örnekte, kullanıcıdan sayıları almak için Scanner sınıfını ve ArrayList’i kullanıyoruz. Kullanıcı sıfır (0) girinceye kadar sayıları alıyoruz ve ArrayList’e ekliyoruz. Ardından, ArrayList içindeki sayıları toplayarak toplamı elde ediyoruz. Kullanıcı istediği kadar sayı girebilmektedir. Ayrıca toplama işlemi esnasında koleksiyonu dinamik olarak genişlettiğimiz için sınırlama olmaz.

ArrayList, dinamik boyutu ve kolay kullanımı sayesinde verileri düzenlemek ve işlemek için etkili bir koleksiyon sınıfıdır. Özellikle Koleksiyonlarla çalışırken ArrayList’in sunduğu özellikleri ve metodları doğru bir şekilde kullanmak, veri yönetimini kolaylaştırır ve kodunuzu daha esnek hale getirir.

ArrayList Yararlı İşlemler

ArrayList, eklenen ve çıkarılan elemanlar için dinamik boyut değişikliği yapar. Bazı yararlı metodları şunlardır:

 • add(): ArrayList’e eleman eklemek için kullanılmaktadır.
 • get(): Belirli bir indeksteki elemanı almak için kullanılmaktadır.
 • set(): Belirli bir indeksteki elemanı güncellemek için kullanılmaktadır.
 • size(): ArrayList’in eleman sayısını almak için kullanılmaktadır.
 • indexOf(): Belirli bir elemanın indeksini bulmak için kullanılmaktadır.
 • remove(): Belirli bir elemanı silmek için kullanılmaktadır.
 • isEmpty(): ArrayList’in boş olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Sonuç Bu yazıda, Java’da ArrayList’in ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve farklı işlemler için nasıl kullanıldığını örneklerle açıkladık. ArrayList, esnek boyutu ve kolay kullanımı sayesinde Java programcıları tarafından sıkça tercih edilmektedir. ArrayList, koleksiyonlar üzerinde dinamik işlemler yapmak ve verileri düzenlemek için etkili bir koleksiyon sınıfıdır. Koleksiyonlarla çalışırken ArrayList’in sunduğu yöntemleri iyi anlamak ve doğru kullanmak, kodunuzu daha etkili hale getirir. Ayrıca java kodlarını denemek için jdoodle.com u kullanabilirsiniz.

Java Foreach Kullanımı ve Örnekleri için Tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir