Java split() Metodu: Kullanımı ve Örnekler

Posted by

Java programlama dilinde, split() metodu, bir dizedeki (string) parçaları belirli bir ayraç (delimiter) kullanarak bölmek için kullanılmaktadır. Bu metot, bir dizeyi belirtilen ayraç karakterleri veya regex (düzenli ifade) desenine göre böler ve alt dize parçaları oluşturur. Split() metodu, Java’nın String sınıfının bir metodu olarak gelir ve dize işlemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, split() metodunun nasıl kullanıldığını ve farklı senaryolarda nasıl uygulandığını örneklerle açıklayacağız.

java split kullanımı

split() Metodunu İnceleme
Java’da String sınıfı, split() metodu sayesinde bir dizedeki parçaları ayraç karakterleri veya regex desenine göre bölmek için aşağıdaki biçimde kullanılmaktadır:

String[] split(String ayirac)
String[] split(String ayirac, int limit)
 • ayirac: Dizeyi bölmek için kullanılacak ayraç karakteri veya regex deseni.
 • limit: Bölümlerinin maksimum sayısı (negatif olamaz).

Java split() Metodunu Kullanımı Örnek
Aşağıda, split() metodunun farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceğini açıklayan örnekler bulunmaktadır:

public class SplitOrnek {

  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Java, Python, C++, C#, JavaScript";

    // Virgül ile ayrılan parçaları alır: ["Java", " Python", " C++", " C#", " JavaScript"]
    String[] parcalar1 = dize.split(", ");
    for (String parca : parcalar1) {
      System.out.println(parca);
    }

    // İlk 3 parçayı alır: ["Java", " Python", " C++"]
    String[] parcalar2 = dize.split(", ", 3);
    for (String parca : parcalar2) {
      System.out.println(parca);
    }

    String metin = "Merhaba  Dünya! \t Hoşgeldiniz \n ";
    // Birden fazla boşluk ve diğer boşluk karakterleri ile ayrılan parçaları alır:
    // ["Merhaba", "Dünya!", "Hoşgeldiniz"]
    String[] parcalar3 = metin.split("\\s+");
    for (String parca : parcalar3) {
      System.out.println(parca);
    }
  }
}

Çıktı :

Java
Python
C++
C#
JavaScript

Java
Python
C++, C#, JavaScript

Merhaba
Dünya!
Hoşgeldiniz

Java Split Önemli Notlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • split() metodu, ayraç karakterlerine göre dizeyi böler ve böldüğü parçaları bir dizi olarak döndürür.
 • Eğer ayraç bulunmazsa, orijinal dizenin tümü tek bir parça olarak döner.
 • Eğer limit değeri belirtilirse, bölümlerinin maksimum sayısını belirler. Eğer limit negatif veya 0 ise, sınırsız bölüm oluşturur.
 • Ayraç olarak kullanılacak özel karakterler, regex diline göre belirtilir. Bu nedenle regex dilini kullanırken kaçış karakterleri () unutulmamalıdır.
 • split() metodu, dize işlemlerinde oldukça kullanışlıdır. Ancak büyük veri kümesi gibi yoğun işlemler için daha verimli yöntemler tercih edilmelidir.

Özel Karakterlerin Kaçışı: split() metodu, ayraç olarak özel karakterleri kullanmanıza izin verir. Ancak, bu özel karakterleri kullanırken regex diline göre doğru kaçış karakterlerini kullanmanız gerekir. Örneğin, nokta (.) veya yıldız (*) gibi regex ifadeleri, özel anlamlara sahiptir. Ve doğru sonuçları elde etmek için bu karakterlerin kaçışını unutmamalısınız.

Örnek olarak, eğer dizeyi nokta ile bölmek istiyorsanız, noktayı \\. şeklinde belirtmelisiniz:

String dize = "Java. Python. C++. C#. JavaScript";

// Nokta ile ayrılan parçaları alır: ["Java", " Python", " C++", " C#", " JavaScript"]
String[] parcalar = dize.split("\\.");
for (String parca : parcalar) {
  System.out.println(parca);
}
Java
 Python
 C++
 C#
 JavaScript

Görüldüğü gibi, nokta karakterini split() metoduna doğru şekilde gösterdiğimizde, dizeyi başarılı şekilde nokta karakteriyle bölebildik.

Özel karakterlerin doğru kaçışı, split() metodu ile dizeyi doğru şekilde bölmek için önemlidir. Java’da regex ifadelerini kullanırken kaçış karakterlerine dikkat etmek, istediğiniz sonuçları elde etmek için önemlidir.

Bu yazıda, Java’da split() metodunun nasıl kullanıldığını öğrendik. Ayrıca dizeyi ayraç karakterleri veya regex desenine göre nasıl böldüğünü örneklerle açıkladık. Java split() metodu, dize işlemlerinde parçalara ihtiyaç duyduğunuz durumlarda oldukça kullanışlı bir araçtır. Ayrıca Java programcıları tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ayraç karakterlerini veya regex desenlerini doğru bir şekilde belirlemek, dizeyi başarılı bir şekilde bölmek için önemlidir. Ayrıca java kodlarını denemek için jdoodle.com u kullanabilirsiniz.

Java SubString Kullanımı ve Örnekleri için Tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir