Python Dictionary Kullanımı: Anahtar-Değer Çiftleri ile Veri Yapısının Gücü

Posted by

Python programlama dilinde dictionary, anahtar-değer çiftleriyle ilişkilendirilen ve farklı veri türlerini içeren veri yapısını temsil eder. Dictionary, verileri hızlı ve etkin bir şekilde depolamak, erişmek ve işlemek için kullanılan güçlü bir veri yapısıdır. Bu yazıda, Python programında dictionary kullanımını adım adım açıklayacak ve örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Ayrıca bakınız.

python dictionary kullanımı

Dictionary Kullanımını Başlatın
Python programında dictionary kullanmak için özel bir fonksiyon içe aktarmamıza gerek yoktur. Dictionary, Python dilinde yerleşik bir veri türüdür ve kullanmaya hazırdır.

# Dictionary kullanımı burada gerçekleştirilecek

Yeni Bir Dictionary Oluşturma
Dictionary, süslü parantezler {} içinde anahtar-değer çiftleri olarak oluşturulur. Her bir çift, anahtar ve değeri iki nokta üst üste (:) ile ayırırız.

# Yeni bir dictionary oluşturma
person = {
  "name": "John Doe",
  "age": 30,
  "email": "[email protected]"
}

Varolan Bir Dictionary’i Kullanma
Dictionary’de varolan bir anahtarın değerine erişmek veya yeni bir anahtar-değer çifti eklemek için köşeli parantezler [] içinde anahtarı belirtiriz.

# Dictionary'deki değerlere erişme ve yeni çift ekleme
print(person["name"]) # Çıktı: John Doe

# Yeni bir anahtar-değer çifti ekleme
person["city"] = "New York"
print(person) # Çıktı: {'name': 'John Doe', 'age': 30, 'email': '[email protected]', 'city': 'New York'}

Dictionary’de Değerleri Güncelleme
Varolan bir anahtara yeni bir değer atayarak dictionary’deki değeri güncelleyebiliriz.

# Değerleri güncelleme
person["age"] = 32
print(person) # Çıktı: {'name': 'John Doe', 'age': 32, 'email': '[email protected]', 'city': 'New York'}

Dictionary’de Anahtarları ve Değerleri Listeleme
Dictionary’deki tüm anahtarları veya değerleri listelemek için keys() ve values() yöntemlerini kullanabiliriz.

# Anahtarları ve değerleri listeleme
keys = person.keys()
values = person.values()
print(keys) # Çıktı: dict_keys(['name', 'age', 'email', 'city'])
print(values) # Çıktı: dict_values(['John Doe', 32, '[email protected]', 'New York'])

Python Dictionary Kullanımı Örnek Proje

Şimdi, Python dilinde bir sözlük (dictionary) kullanarak basit bir İngilizce-Türkçe sözlük uygulaması yapalım. Bu uygulama, kullanıcıdan İngilizce kelimeleri girmesini isteyecek ve eğer sözlükte ise Türkçe karşılığını gösterecektir.

def english_turkish_dictionary():
  # İngilizce-Türkçe sözlüğü oluşturuyoruz
  dictionary = {
    "hello": "merhaba",
    "apple": "elma",
    "book": "kitap",
    "computer": "bilgisayar",
    "cat": "kedi",
    "dog": "köpek"
  }

  while True:
    print("İngilizce kelimeyi girin (Çıkmak için 'q' tuşuna basın):")
    word = input().lower() # Kullanıcının girdisini küçük harfe dönüştürüyoruz

    if word == 'q':
      print("Uygulamadan çıkılıyor...")
      break

    translation = dictionary.get(word)
    if translation:
      print(f"{word} kelimesinin Türkçe karşılığı: {translation}")
    else:
      print(f"{word} kelimesi sözlükte bulunamadı.")

if __name__ == "__main__":
  english_turkish_dictionary()

Bu örnekte, İngilizce kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını içeren bir dictionary oluşturuyoruz. Daha sonra while döngüsü içinde kullanıcıdan İngilizce bir kelime girmesini istiyoruz. Eğer girilen kelime sözlükte varsa, Türkçe karşılığını ekrana yazdırıyoruz. Eğer ‘q’ tuşuna basılırsa uygulama sonlandırılır.

Uygulamayı çalıştırdığınızda, İngilizce kelimeleri girerek Türkçe karşılıklarını görebilirsiniz. Örneğin, “hello” kelimesini girerseniz “merhaba” çıktısını alacaksınız.

Not: Bu örnek sadece basit bir uygulamadır ve gerçek bir sözlük uygulamasının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Ancak, sözlük yapısını ve kullanımını anlamak için faydalı bir örnek olacaktır. Gerçek bir sözlük uygulaması yapacaksanız, daha kapsamlı bir veritabanı veya API entegrasyonu düşünmelisiniz.

Python programlama dilinde dictionary, anahtar-değer çiftleriyle ilişkilendirilen ve verileri etkin bir şekilde depolamak, erişmek ve işlemek için kullanılan güçlü bir veri yapısıdır. Bu yazıda, Python’da dictionary kullanımını adım adım açıkladık ve örneklerle konuyu pekiştirdik. Umarım bu yazı, dictionary kullanımı konusunda size yardımcı olur. Ve Python dilinde veri yapısı manipülasyonunu daha kolay ve etkili hale getirir!

Python ile ilgili diğer konular için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir