Python if Kullanımı: Koşullu Durumlar ve Karar Verme

Posted by

Python programlama dilinde if ifadesi ve kullanımı, koşullu durumları belirlemek ve belirli koşullar altında farklı işlemler yapmak için kullanılan temel bir yapıdır. if ifadesi, bir koşulu değerlendirir ve koşul doğru ise belirtilen kod bloğunu çalıştırır, aksi takdirde belirtilen kod bloğunu atlar. Bu yazıda, Python dilinde if ifadesinin kullanımını adım adım açıklayacak ve örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Ayrıca bakınız.

python if kullanımı

Python programında if ifadesini kullanmak için özel bir içe aktarma yapmaya gerek yoktur. “if” ifadesi, Python dilinde yerleşik bir yapıdır ve kullanmaya hazırdır.

Temel if İfadesi
if ifadesi, bir koşulu değerlendirir ve koşul doğru ise belirtilen kod bloğunu çalıştırır. Koşul, bool (True veya False) bir değer dönen bir ifade olmalıdır. Belirtilen koşulun sonunda iki nokta üst üste (:) konulmaktadır. Ve altında ifadenin doğru olduğu durumda çalışacak olan kod bloğu girilmektedir.

x = 10
if x > 5:
  print("x, 5'ten büyüktür.")

if-else İfadesi
if-else ifadesi, bir koşulu değerlendirir ve koşul doğru ise belirtilen kod bloğunu çalıştırır, aksi takdirde “else” bloğunu çalıştırır. Ayrıca else bloğu, herhangi bir koşul belirtmeksizin sadece “else:” şeklinde kullanılmaktadır.

x = 3
if x > 5:
  print("x, 5'ten büyüktür.")
else:
  print("x, 5'ten küçük veya eşittir.")

if-elif-else İfadesi
Birden fazla koşulu değerlendirmek ve farklı durumlar için farklı kod blokları çalıştırmak için if-elif-else ifadesi kullanılmaktadır. “elif” bloğu, “else” gibi kullanılmaktadır. Ayrıca bir koşula göre çalışacak olan kod bloğunu içerir.

x = 0
if x > 0:
  print("x, 0'dan büyüktür.")
elif x == 0:
  print("x sıfıra eşittir.")
else:
  print("x, 0'dan küçüktür.")

Python dilinde if ifadesi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar

1-Blok Girintisi
Python, kod bloklarını belirlemek için girinti (indentation) kullanır. Ayrıca if ifadesinin altında çalışacak kod bloğu, ifadenin hemen altında boşluk bırakılarak belirtilmelidir. Aynı düzeydeki kod bloğu için aynı miktarda girinti kullanılmalıdır.

x = 10
if x > 5:
  print("x, 5'ten büyüktür.")
  print("Bu if bloğunun bir parçasıdır.")
print("Bu if bloğunun dışındadır.")

2-Koşul Belirleme
if ifadesi, bir koşulu değerlendirir ve bu koşulun sonucuna göre kod bloğunu çalıştırır. Koşul, bool (True veya False) bir değer dönen bir ifade olmalıdır. Yanlışlıkla bir atama işlemi yaparsanız veya geçersiz bir koşul belirtirseniz, beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz.

x = 10
if x = 5: # Geçersiz; atama işareti (=) kullanılmış
  print("x, 5'e eşittir.")

3-Mantıksal Operatörler
if ifadesinde birden fazla koşulu değerlendirmek için mantıksal operatörler (and, or, not) kullanılabilirler. Doğru koşul ifadesini oluşturmak için bu operatörleri doğru şekilde kullanmak önemlidir.

x = 10
y = 7
if x > 5 and y < 8:
  print("x, 5'ten büyük ve y, 8'den küçüktür.")

4-Özel Durumlar
Bazı durumlarda, sayılar ve karşılaştırılan veri türleri farklı olabilirler. Bu durumda, dikkatli olmak gerekir. Özellikle sayısal değerleri kendi veri türleri ile karşılaştırmak, beklenmedik sonuç verir.

x = 10
y = "10"
if x == y:
  print("x ve y eşittir.") # Bu ifade yanlış sonuç verecektir, çünkü veri tipleri farklıdır.

5-Nesting (Yerleştirme)
Birden fazla if ifadesini iç içe (nested) kullanabilirsiniz. Bu durumda, blokların düzgün bir şekilde girintilendirilmesine dikkat etmelisiniz.

x = 10
y = 5
if x > y:
  if x > 8:
    print("x, 8'den büyüktür.")
  else:
    print("x, 8'e eşit veya daha küçüktür.")

Sonuç olarak, if ifadesi kullanırken blok girintisine, doğru koşul belirlemeye, mantıksal operatörleri doğru kullanmaya, veri türlerini dikkatli bir şekilde karşılaştırmaya ve gerekiyorsa iç içe if ifadelerini düzenli bir şekilde yerleştirmeye dikkat etmek önemlidir. Bu sayede kodunuzun çalışma süreci daha güvenilir ve beklenen sonuçları elde etme olasılığınız daha yüksek olacaktır.

Python basit hesap makinesi uygulaması örneği:

def calculator():
  print("Basit Hesap Makinesi")
  print("Toplama için '+', Çıkarma için '-', Çarpma için '*', Bölme için '/' girin.")
  print("Çıkmak için 'q' tuşuna basın.")

  while True:
    operation = input("İşlemi seçin: ")

    if operation == 'q':
      print("Hesap makinesi kapatılıyor...")
      break

    if operation not in ['+', '-', '*', '/']:
      print("Geçersiz işlem! Lütfen tekrar deneyin.")
      continue

    num1 = float(input("Birinci sayıyı girin: "))
    num2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))

    if operation == '+':
      result = num1 + num2
    elif operation == '-':
      result = num1 - num2
    elif operation == '*':
      result = num1 * num2
    else:
      if num2 == 0:
        print("Bölen 0 olamaz! Lütfen tekrar deneyin.")
        continue
      result = num1 / num2

    print("Sonuç:", result)

if __name__ == "__main__":
  calculator()

Bu örnekte, kullanıcıdan basit matematik işlemleri yapmak için işlem ve sayıları alıyoruz. Kullanıcı işlemi seçtikten sonra, iki sayıyı giriyor ve girilen işleme göre sonucu hesaplayıp ekrana yazdırıyoruz. Kullanıcı ‘q’ tuşuna basarak hesap makinesini kapatır.

python if kullanımı gif

Bu basit hesap makinesi uygulaması, kullanıcının girilen işleme göre matematiksel işlemleri kolayca yapmasına olanak tanır. Ayrıca Bu örnek proje python if kullanımı için harika bir başlangıç olacaktır.

Python programlama dilinde if kullanımı, koşullu durumları belirlemek ve belirli koşullar altında farklı işlemler yapmak için kullanılan temel bir yapıdır. Özellikle Bu yazıda, Python’da if ifadesinin kullanımını adım adım açıkladık ve örneklerle konuyu pekiştirdik. Umarım bu yazı, koşullu durumlar ve karar verme işlemleri hakkında size yardımcı olur. Özellikle Python dilinde program yazmayı daha kolay ve etkili hale getirir!

Python Format Kullanımı için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir