Python Split Kullanımı: Dizeyi Bölme ve Parçalama

Posted by

Python programlama dilinde, split() kullanımı, bir dizeyi belirli bir ayırıcı karaktere göre parçalayarak, bu parçaları bir liste olarak döndüren kullanışlı bir yöntemdir. split() yöntemi, metin işleme ve dize manipülasyonunda sıkça kullanılır. Bu yazıda, Python programında split() yöntemi kullanımını adım adım açıklayacak ve örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Ayrıca Bakınız

python split kullanımı

split() Yöntemini Başlatın
Python split() kullanımı için özel bir fonksiyon içe aktarmamıza gerek yoktur. Python dilinde yerleşik bir metot olarak gelir, bu nedenle kullanmaya hazırdır.

# split() yöntemi kullanımı burada gerçekleştirilecek

Dizeyi Ayırıcıya Göre Parçalama
split() yöntemi, dizeyi belirli bir ayırıcı karaktere göre parçalar ve sonuç olarak bir liste döndürür.

text = "Merhaba Dünya! Python harika bir dil."
words = text.split(" ") # Boşluk karakterine göre parçalama
print(words)

Çıktı:

['Merhaba', 'Dünya!', 'Python', 'harika', 'bir', 'dil.']

Varsayılan Ayırıcıyı Kullanma
split() yöntemi, belirli bir ayırıcı karakter belirtilmezse, varsayılan olarak boşluk karakterini kullanır ve dizedeki boşlukları temel alarak parçalar.

text = "Birinci;İkinci;Üçüncü;Dördüncü"
items = text.split() # Varsayılan ayırıcı olan boşluk karakterine göre parçalama
print(items)

Çıktı:

['Birinci;İkinci;Üçüncü;Dördüncü']

Parçalama Sınırını Belirleme
split() yöntemi, parçalama sınırını belirlemek için bir ikinci parametre alabilir. Bu parametre, dizeyi kaç parçaya böleceğimizi belirler.

text = "elma-armut-kiraz-portakal-erik"
fruits = text.split("-", 2) # İlk iki ayırıcıya göre parçalama
print(fruits)

Çıktı:

['elma', 'armut', 'kiraz-portakal-erik']

Parçalama Sonucunda Dize Listesi Elde Etme
split() yöntemi, parçalama sonucunda dize listesi elde ettiğimiz için, parçalanan öğeleri dize listesi olarak kullanabiliriz.

text = "elma,armut,kiraz,portakal,erik"
fruits = text.split(",")
print("Sevdiğim meyveler:")
for fruit in fruits:
  print(fruit)

Çıktı:

Sevdiğim meyveler:
elma
armut
kiraz
portakal
erik

split() kullanımı için bir örnek

Şimdi, Python programlama dilinde, kullanıcının girdiği bir cümleyi split kullanarak bölme işlemini yapalım.

# Kullanıcıdan bir cümle girmesini isteyelim
sentence = input("Bir cümle girin: ")

# Cümleyi kelimelere ayıralım
words = sentence.split()

# Kelimeleri ekrana yazdıralım
print("Cümledeki kelimeler:")
for word in words:
  print(word)

Bu örnekte, kullanıcıdan bir cümle girilmesi istenilir ve girilen cümle split() yöntemi kullanılarak kelimelere ayrılırlar. Sonra bu kelimeleri bir liste olarak alınıp ekrana yazdırılırlar.

Örnek Giriş:

Bir cümle girin: Merhaba dünya, Python öğreniyorum.

Örnek Çıkış:

Cümledeki kelimeler:
Merhaba
dünya,
Python
öğreniyorum.

Kullanıcının girdiği cümledeki kelimelerin nasıl ayrıldığını ve listelendiğini görebilirsiniz. split() yöntemi, kullanıcı girişi gibi metin işleme işlemlerinde oldukça yararlıdır.

Split yöntemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar

 1. Ayırıcı Karakter: split() yöntemi, dizeyi ayırmak için kullanılan ayırıcı karaktere göre parçalar. Varsayılan ayırıcı karakter boşluk karakteridir, ancak kullanıcı istediği ayırıcı karakteri belirtebilirler. Dikkat edilmesi gereken nokta, ayırıcı karakterin dizede herhangi bir yere gelmesi durumunda, dize yanlış şekilde bölünebilirler veya beklenmedik sonuçlar elde edilebilirler.
text = "elma,armut-kiraz,portakal"
fruits = text.split(",")
print(fruits) # Çıktı: ['elma', 'armut-kiraz', 'portakal']

Yukarıdaki örnekte, ayırıcı karakter olarak virgül kullandık. Ancak, “armut-kiraz” kelimesindeki tire de ayırıcı karakteri içerdiği için bu kelime yanlış şekilde bölündüler. Bu tür durumlarda, uygun ayırıcı karakterin seçilmesi önemlidir.

2. Boşluklar ve Boş Dizeler: split() yöntemi, ardışık boşlukları tek bir boşluk olarak algılar ve boşlukları dikkate almaz. Ancak, dizenin başında ve sonunda boşluklar varsa, boş dize olarak algılanan öğeler de elde edilebilirler.

text = " elma armut  kiraz  portakal "
fruits = text.split()
print(fruits) # Çıktı: ['elma', 'armut', 'kiraz', 'portakal']

Yukarıdaki örnekte, split() yöntemini kullanarak dizedeki boşlukları ayırıyoruz. Ancak, boşlukların ardışık olduğu “armut” ve “kiraz” kelimelerinin arasında herhangi bir öğe yoktur. Ve bu nedenle bu öğeler boş dizeler olarak kabul edilirler.

 1. Girilen Verilerin Kontrolü: split() yöntemi kullanılarak girilen verilerin türü ve doğruluğu kontrol edilmelidir. Kullanıcı girişine dayalı çalışmalarda, kullanıcının hatalı girişler yapabileceği unutulmamalı ve uygun hata yakalama mekanizmaları uygulanmalıdır.
try:
  text = input("Bir cümle girin: ")
  words = text.split()
  print("Cümledeki kelimeler:")
  for word in words:
    print(word)
except:
  print("Bir hata oluştu. Lütfen geçerli bir cümle girin.")

Yukarıdaki örnekte, try-except blokları ile hata yönetimi sağlanmıştır. Ayrıca Kullanıcının geçersiz bir giriş yapması durumunda program hata vermek yerine hatayı yakalayarak uygun bir mesaj gösterecektir.

Bu önemli noktalara dikkat ederek split() yöntemini güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca dize işlemlerinde başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Python programlama dilinde split() yöntemi, dizeyi belirli bir ayırıcı karaktere göre parçalayarak, bu parçaları bir liste olarak döndürmek için kullanılan kullanışlı bir yöntemdir. Bu yazıda, Python’da split() yöntemi kullanımını adım adım açıkladık ve örneklerle konuyu pekiştirdik. Umarım bu yazı, dize parçalama ve liste oluşturma konusunda size yardımcı olur ve Python dilinde dize manipülasyonunu daha kolay ve etkili hale getirir!

Python ile veri analizi örnekleri için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir