SQL CAST Kullanımı: Veri Dönüştürme ve Örnekler

Posted by

SQL programlamada, verilerin dönüştürülmesi önemli bir işlemdir. Dönüştürme işlemi, verilerin farklı veri tipleri arasında geçişini sağlar. CAST operatörü, SQL’de veri dönüştürme işlemlerini gerçekleştiren önemli bir araçtır. Bu blog yazısında, SQL CAST operatörünün ne olduğunu, kullanımı ve örneklerle nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

sql cast kullanımı

CAST Operatörü Nedir?

SQL programlamada CAST operatörü, bir veri tipini başka bir veri tipine dönüştürmek için kullanılmaktadır. SQL CAST Kullanımı Farklı veri tipleri arasında dönüşüm yaparken oldukça kullanışlıdır. Veri bütünlüğünü sağlamak ve verilerin doğru formatta kullanılmasını temin etmek için önemli bir araçtır.

SQL CAST Operatörü Kullanımı

CAST operatörü, aşağıdaki şekilde kullanılır:

CAST(expression AS data_type)

Burada, expression dönüştürülecek değeri, data_type ise dönüşüm sonucunda elde edilecek veri tipini belirtir.

Örnek:

SELECT CAST('42' AS INT) AS Numara;

Veri Tipi Dönüşümleri

CAST operatörü, farklı veri tipleri arasında dönüşüm yapabilir. Örneğin, bir karakter dizisini tamsayıya, tarih saat değerini karakter dizisine veya tamsayıyı ondalıklı sayıya dönüştürebiliriz.

Örnekler:

-- Karakter dizisini tamsayıya dönüştürme
SELECT CAST('100' AS INT) AS Tamsayi;
-- Çıktı : 100

-- Tarih saat değerini karakter dizisine dönüştürme
SELECT CAST(GETDATE() AS NVARCHAR(20)) AS TarihSaat;
-- Çıktı : Aug  6 2023  4:00AM

-- Tamsayıyı ondalıklı sayıya dönüştürme
SELECT CAST(3 AS DECIMAL(5, 2)) AS OndalikliSayi;
-- Çıktı : 3.00

CAST ile Veri Dönüşümü ve Filtreleme

CAST operatörü, veri dönüşümü işlemiyle birlikte verileri filtrelemede de kullanılabilmektedir. Örneğin, karakter dizileri olarak saklanan tamsayı değerlerini tamsayı olarak dönüştürerek filtreleme işlemi yapabiliriz.

Örnek:

-- Character türündeki sütunun tamsayıya dönüştürülüp filtrelenmesi
SELECT * FROM Products
WHERE CAST(Stock AS INT) > 50;

SQL CAST operatörünü kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Ayrıca, örnek bir sorguyla CAST operatörünün nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

SQL CAST Kullanımı – Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  1. Veri Kaybı: Veri dönüştürme işlemi sırasında, hedef veri tipine uygun olmayan değerlerde veri kaybı yaşanabilmektedir. Örneğin, bir ondalıklı sayıyı tamsayıya dönüştürürken ondalık kısmın kaybedilmesi mümkündür. Bu nedenle, dönüşüm sonucunda oluşabilecek veri kayıplarına dikkat edilmelidir.
  2. Uyumlu Veri Tipleri: CAST operatörüyle dönüşüm yaparken, hedef veri tipi ile kaynak veri tipi uyumlu olmalıdır. Uyumsuz veri tipleri dönüştürülmeye çalışıldığında hatalar ortaya çıkabilmektedir.
  3. Performans: CAST operatörü, büyük veri kümelerinde performans sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, dönüşüm işlemleri performansı olumsuz etkileyecek şekilde çok sık kullanılmamalıdır.

Veritabanında bir “Employees” tablosu olduğunu ve bu tabloda çalışanların isimlerinin karakter dizisi olarak tutulduğunu düşünelim. Ancak, bu veriyi tamsayı olarak kullanmak istiyoruz. Bu durumda, CAST operatörünü kullanarak veri dönüşümü gerçekleştirebiliriz.

Örnek Sorgu:

-- Employees tablosundaki isim sütununu tamsayıya dönüştürme
SELECT CAST(EmployeeName AS INT) AS EmployeeID
FROM Employees;

Bu örnek sorguda, “EmployeeName” sütunundaki isimleri tamsayıya dönüştürerek yeni bir sütun oluşturuyoruz ve bu sütuna “EmployeeID” adını veriyoruz. Ancak, bu sorgu hatalı sonuçlar verecektir, çünkü isimler tamsayıya dönüştürülemez. Bu nedenle, CAST operatörünü kullanırken uyumlu veri tiplerine dikkat etmek gereklidir.

SQL CAST operatörü, veri dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir araçtır. Ancak, dönüşüm işlemleri sırasında veri kaybı ve uyumlu veri tiplerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Veri dönüşümü yaparken örnek sorgulardaki gibi veritabanı yapısını ve veri tiplerini iyi anlamak, hatalardan kaçınmak için önemlidir.

Bu blog yazısında, SQL CAST operatörünün ne olduğunu, kullanımı ve farklı veri tipleri arasında nasıl dönüşüm yapabileceğimizi öğrendik. CAST operatörü, verilerin doğru formatta kullanılmasını sağlayarak veritabanı işlemlerinde önemli bir rol oynar. Farklı senaryolarda CAST operatörünü kullanarak veri dönüşümü ve filtreleme işlemleri gerçekleştirebiliriz ve veri bütünlüğünü sağlayabiliriz. SQL programlamada CAST operatörü, veri yönetimini ve sorgulamaları daha etkili ve verimli hale getiren önemli bir araçtır. Ayrıca bakınız.

SQL Like Kullanımı ve Örnekleri için Tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir