SQL INNER JOIN Kullanımı: Tablolar Arası Veri Birleştirme

Posted by

SQL INNER JOIN, ilişkili tablolardan verileri birleştirmek ve ilgili verileri almak için kullanılan güçlü bir sorgu yöntemidir. Bu blog yazısında, SQL INNER JOIN ne olduğu, kullanımı ve farklı senaryolarda nasıl örneklerle kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

sql inner join kullanımı

SQL INNER JOIN Nedir?

SQL INNER JOIN, en yaygın kullanılan birleştirme türüdür. İki veya daha fazla tabloyu sütunlar üzerinden birleştirir. INNER JOIN, yalnızca eşleşen verileri getirir, yani eşleşmeyen verileri döndürmez. Bu, ilişkili verileri bir araya getirerek daha anlamlı sonuçlar elde etmemizi sağlar.

SQL INNER JOIN Kullanımı

INNER JOIN kullanımı aşağıdaki gibidir:

SELECT columns
FROM table1
INNER JOIN table2 ON table1.column = table2.column;

Burada, columns çekmek istediğimiz sütunları temsil eder, table1 ve table2 birleştirilecek tabloları ifade eder, column ise bu tablolar arasındaki ilişkilendirilmiş sütunu belirtir.

SQL inner join ile örnek

-- Employees ve Departments tablolarını birleştirme
SELECT Employees.FirstName, Employees.LastName, Departments.DepartmentName
FROM Employees
INNER JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;

-- Customers ve Orders tablolarını birleştirme
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Customers
INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

INNER JOIN ile Filtreleme

INNER JOIN kullanarak verileri birleştirirken, ek koşullar ekleyebiliriz. Bu sayede belirli bir koşulu sağlayan ilişkili verileri alabiliriz.

-- Sadece belirli bir şehirdeki müşteri siparişlerini getirme
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Customers
INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
WHERE Customers.City = 'New York';

SQL INNER JOIN WHERE

INNER JOIN ile ilgili verileri filtrelemek için WHERE koşulları ekleyebiliriz.

-- Sadece belirli bir departmandaki çalışanları getirme
SELECT Employees.FirstName, Employees.LastName, Departments.DepartmentName
FROM Employees
INNER JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID
WHERE Departments.DepartmentName = 'Sales';

SQL INNER JOIN UPDATE

INNER JOIN ile birleşmiş tablolardaki verileri güncelleme işlemi yapabiliriz.

-- Belirli bir müşterinin siparişlerinin durumunu güncelleme
UPDATE Orders
SET OrderStatus = 'Shipped'
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
WHERE Customers.CustomerName = 'ABC Inc.';

SQL BETWEEN Kullanımı ve Örnekleri için Tıklayınız.

SQL INNER JOIN GROUP BY

INNER JOIN ile birleşmiş verileri gruplayabiliriz ve toplama işlemleri yapabiliriz.

-- Her bir departmandaki çalışan sayısını hesaplama
SELECT Departments.DepartmentName, COUNT(Employees.EmployeeID) AS EmployeeCount
FROM Departments
INNER JOIN Employees ON Departments.DepartmentID = Employees.DepartmentID
GROUP BY Departments.DepartmentName;

3 ve daha fazla tablo ile inner join

INNER JOIN ile 3 veya daha fazla tabloyu birleştirerek karmaşık sorgular oluşturabiliriz.

-- Ürünler, Siparişler ve Müşteriler tablolarını birleştirme
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderDate, Products.ProductName
FROM Customers
INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
INNER JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID
INNER JOIN Products ON OrderDetails.ProductID = Products.ProductID;

Bu örnek sorgu, “Ürünler”, “Siparişler” ve “Müşteriler” tablolarını INNER JOIN ile birleştirerek, hangi müşterinin hangi ürünü ne zaman sipariş ettiğini gösterir.

SQL LIKE Kullanımı ve Örnekleri için Tıklayınız.

SQL INNER JOIN’in farklı kullanım şekillerini ve örneklerini gördük. INNER JOIN, ilgili verileri bir araya getirme, filtreleme, güncelleme ve toplama işlemleri yapmak için güçlü bir araçtır. Karmaşık sorgular oluşturarak veritabanı işlemlerini daha etkili ve anlamlı hale getirebiliriz.

Bu blog yazısında, SQL INNER JOIN’in ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve veri birleştirme işlemlerinde nasıl kullanılabileceğini öğrendik. Farklı senaryolarda INNER JOIN kullanarak veri sorgulamalarını daha etkili ve anlamlı hale getirebiliriz. Ayrıca konuyla alakalı daha detaylı bilgi için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir