C# Veri Türleri ve Değişkenler – 2.Ders

Posted by

C# programlama dilinde, veri tipleri ve değişkenler kullanarak verileri saklar ve işleriz. Her veri, bir veri tipine sahiptir. İşte bazı yaygın veri tipleri:

  1. Tam Sayılar (Integer): Tam sayı değerlerini temsil eder. Örneğin, 5, -3, 0 gibi. int veri tipi tam sayılar için kullanılır.
  2. Ondalık Sayılar (Float ve Double): Ondalık sayı değerlerini temsil eder. Örneğin, 3.14, 2.71828 gibi. float ve double veri tipleri ondalık sayılar için kullanılır. float daha az kesinlik sağlarken, double daha yüksek bir kesinlik sunar.
  3. Metin (String): Metin veya karakter dizisi değerlerini temsil eder. Örneğin, “Merhaba Dünya!”, “OpenAI” gibi. string veri tipi metinler için kullanılır.
  4. Mantıksal (Boolean): Doğru veya yanlış değerlerini temsil eder. true veya false olabilir.

Bu veri tiplerinin yanı sıra, daha birçok veri tipi bulunmaktadır ve her biri belirli bir veri türünü temsil etmektedir.

Değişkenlerin kullanımıyla alakalı detaylı bir yazı arıyorsan buraya tıkla.

c# Değişkenler, veri tiplerini kullanarak verileri saklarlar. Bir değişken, bir değeri tutan ve ona erişim sağlayan bir isimdir. İşte bir değişkenin nasıl tanımlandığı ve kullanıldığına dair bir örnek:

int sayi = 5;
string isim = "Ahmet";
bool dogruMu = true;

Yukarıdaki örnekte, sayi değişkeni bir int (tam sayı) değerini, isim değişkeni bir string (metin) değerini ve dogruMu değişkeni bir bool (mantıksal) değerini tutar.

c# Değişkenler, programımızın çalışma sürecinde değerlerini değiştirebilir. Örneğin:

int x = 5;
x = x + 3; // x'in değeri 8 olacak

Yukarıdaki örnekte, x değişkeninin değerini 5 olarak başlatıyoruz. Daha sonra, x değerine 3 ekleyerek değerini değiştiriyoruz.

Bu şekilde veri tiplerini ve değişkenleri tanımlayabiliriz.

Bu derste C# programlama dilinde veri tiplerini ve değişkenleri öğrendik. Veri tipleri, programda kullanılan verilerin türünü belirtirken, değişkenler bu verileri saklamamıza ve işlememize olanak sağlar.

Değişkenlerin tanımlanması şu şekilde yapılmalıdır:

veri_tipi degisken_adi;

veri_tipi, değişkenin hangi veri türünden olacağını belirtir. Örneğin, int, string, bool gibi. degisken_adi, değişkenin adını temsil eder ve program içinde bu isimle erişim sağlanır.

Örneğin, bir tam sayı değişkeni tanımlayalım:

Bu dersimizle birlikte C# programlama dilinde karar yapıları ve döngülerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde diğer temel konuları ele almaya devam edeceğiz.

int sayi;

Bu şekilde sayi adında bir tam sayı değişkeni tanımlamış olduk. Ancak, tanımladığımız bir değişkeni kullanmadan önce ona bir değer atamalıyız. Değişkene değer atama işlemi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

degisken_adi = deger;

Örneğin, sayi değişkenine 5 değerini atayalım:

sayi = 5;

Artık sayi değişkeni 5 değerini tutuyor.

Değişkenlerin değerlerini değiştirmek için ise atama işlemini kullanabilirsiniz. Örneğin:

sayi = sayi + 3;

Yukarıdaki örnekte sayi değişkeninin değerine 3 ekleyerek yeni bir değer atıyoruz. Artık sayi değişkeni 8 değerini tutuyor.

C# programlama dilinde birçok farklı veri tipi ve değişken kullanımı bulunmaktadır. Bu derste temel veri tiplerini ve değişkenleri öğrendik. Veri tipleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. Konuyla alakalı microsoftun web sitesindeki dokümanları inceleyebilirsiniz.

Umarım bu derste veri tipleri ve değişkenler hakkında temel bir anlayış elde etmişsinizdir. İleri seviye konuları ele almak için bir sonraki dersimize geçebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir