Sql Komutları

Posted by

Merhaba bu yazımızda faydalı olacağını düşündüğümüz temel sql komutlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Başlamadan önce sql nedir, ne amaçla hangi alanlarda, hangi türleri kullanılır sorularına cevap verdiğimiz yazımızı Buradan okumanızı tavsiye ederiz.

Sql Nedir ?

Kısaca bahsetmek gerekirse SQL, bir veri tabanı uygulamasıdır ve Structured Query Language kelimelerinin kısaltılmasıdır. Yazılım için üretilen programların veri deposu olarak kullanılan bir uygulamadır. Veri yönetimi için ihtiyaç duyulan ve tercih edilen veri tabanı uygulaması olan sql, hemen hemen her uygulamada farklı versiyonları kullanılmaktadır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan sql veri tabanlarının versiyonları aşağıda sıralandığı gibidir.

 • MySql
 • MsSql
 • Oracle
 • IBM DB
 • PostgreSQL
 • Sybase
 • Progress
 • Firebird
 • Access
 • IBM Informix

Sql temelde 5 alt ifadeden oluşur.

Sql komutları

► 1. Veri Sorgulama – Data Query Language – DQL

► 2. Veri tanımlama – Data Defination Language – DDL

► 3. Veri işleme – Data Manuplation Language – DML

► 4. Veri Kontrol – Data Control Language – DCL 

► 5. İşlem Kontrol – Transaction Control Language – TCL

Bir örnek üzerinden detaylı anlatım yapmak gerekirse, Bir personel tablomuzun olduğunu varsayalım ve sırasıyla işlemleri gerçekleştirelim.

Sql Komutları

Veri Sorgulama – DQL

Sql veri sorgulama dilidir. Sql komutu SELECT ‘dir.

 • SELECT; Veri tabanındaki verileri görüntüler.
Select Per_ID, Per_adi, Per_soyadi, Per_tipi,
    Per_departman, Per_grubu, Per_ucrettipi
FROM Personel
Select *
FROM Personel

Personel tablosundaki tüm alanları görüntülemek istersek * ifadesini kullanabiliriz.

Veri Tanımalama – DDL

Sql komutları ilk olarak veri tanımlama dili ile başlar. Veri tabanına tablo, trigger, view yada function oluşturulmak istendiğinde kullanılmaktadır. İçerdiği temel ifadeler ile bir nesneyi oluşturabilir, değiştirebilir yada silebilirsiniz.

 • Tablo, Trigger, View gibi veritabanı nesneleri tanımlanır.
 • 6 temel ifade içerir: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, COMMENT, RENAME
  • CREATE; nesne tanımlar.
  • ALTER; nesne üzerinde değişiklik yapar.
  • DROP; nesne siler.
  • TRUNCATE; Tablodaki tüm kayıtları siler ve identity değerlerini de sıfırlar.
  • COMMENT; Yorum ekler.
  • RENAME; Nesneleri yeniden adlandırır.

Database oluşturalım ve içerisine Personel tablosunu oluşturalım.

SQL CREATE DATABASE DBName
CREATE TABLE Personel(
	[Per_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Per_adi] [nvarchar](50) NULL,
	[Per_soyadi] [nvarchar](50) NULL,
	[Per_tipi] [nvarchar](50) NULL,
	[Per_departman] [nvarchar](50) NULL,
	[Per_grubu] [nvarchar](50) NULL, 
	[Per_ucrettipi] [nvarchar](50) NULL,
	[Per_ucret] [float] NULL,

 CONSTRAINT [PK_Personel] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Per_ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

Veri İşleme Dili – DML

Veri tabanınızda genellikle kullanacağınız sql komutları bunlardır. Temel manada veri üzerinde düzenleme yapmanızı sağlar. Tabloya veriyi eklemek, güncellemek ve ya silmek için kullanılan komutları içermektedir.

 • INSERT; Tabloya veri ekler.
 • UPDATE; Tablodaki verileri günceller.
 • DELETE; Tabloda veri siler.
 • MERGE; İki tablo arasında veri senkronizasyonunu sağlar.

INSERT KOMUTU

INSERT INTO Personel(
	[Per_adi],
	[Per_soyadi],
	[Per_tipi],
	[Per_departman],
	[Per_grubu], 
	[Per_ucrettipi],
	[Per_ucret],)
VALUES(
	'Caner',
	'Işık',
	'Çalışan',
	'Merkez Şube',
	'Full Time', 
	'Aylık',
	'12345',)

UPDATE KOMUTU

UPDATE Personel 
SET Per_soyadi = 'KARA' 
WHERE Per_ID = 1

DELETE KOMUTU

DELETE FROM Personel 
WHERE Per_ID = 2

SONUÇ

SQL Nedir SQL Komutları Insert, Update , Delete

Veri Kontrol Dili – DCL

Kullanıcıların rollerini, nesne kullanma izinlerini belirlediğimiz 3 temel kod grubu diyebiliriz. 2 Temel ifadeden oluşur.

 • Grant; erişim izni verir.
 • Revoke; erişim iznini kaldırır.

İşlem Kontrol – TCL

Veri tabanı işlem yönetimi olarak bilinen bu yöntem; veri tabanı ile ilgili işlemleri sürdürmek için kullanılır. İşlemin başarılı yada başarısız olarak 2 sonucu vardır. DML komutları tarafından yapılan değişiklikleri yönetmek için TCL kullanılır. Dolayısıyla, DML komutları tarafından yapılan değişiklikler DCL komutları tarafından kontrol edilebilir. SQL komutları TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT olarak 4 temel kodla tanımlanır.

 • COMMIT; İşlemi gerçekleştirir.
 • ROLLBACK; Hata durumunda işlemi geri alır.
 • SAVEPOINT; İşlem içerisinde kayıt noktası oluşturur.
 • SET TRANSACTION; İşlemin özelliklerini belirler.

Umarım yazımız faydalı olmuştur. Sql ile ilgili diğer yazılarımıza Buradan ulaşabilirsiniz. Sql ile ilgili detaylı bir inceleme isterseniz Buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir