C# Temelleri – 1.Ders

Posted by

Bu dersimizde C# programlama dilinin temelleri ni öğreneceğiz. İlk olarak değişkenlerin ve veri tiplerinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Değişkenler, programlamada veri saklamak için kullanılan öğelerdir. Veri tipleri ise değişkenlerin tutabileceği veri türlerini belirtir. C# programlama dilinin temel yapılarını öğrenmek, dilin syntax’ını anlamak ve basit bir “Merhaba Dünya” programı yazmakla başlayalım.

1. C# Nedir?

C#, Microsoft tarafından geliştirilen, genel amaçlı bir programlama dilidir. Bu dili kullanarak masaüstü uygulamaları, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve oyunlar gibi çeşitli yazılımlar geliştirebilirsiniz.

2. C# Syntax

C# programlama dilindeki temel syntax kurallarına göz atalım:

 • Her C# programı bir “namespace” içinde yer alır. Namespace’ler, bir programdaki kod bloklarını organize etmek için kullanılır.
 • C# programları “class” adı verilen yapılar içinde tanımlanır. Her C# programı en az bir class içermelidir.
 • C# programları “Main” adında bir metot ile başlar. Main metodu, programın çalıştırıldığı noktadır ve programın ana iş mantığını içerir.

3. “Merhaba Dünya” Programı

Gelin şimdi C# programlama dilinde basit bir “Merhaba Dünya” programı yazalım:

using System;

namespace MerhabaDunya
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, “MerhabaDunya” adında bir namespace tanımladık ve içinde “Program” adında bir class oluşturduk. Class’ımızın içinde “Main” adında bir metot yer alıyor. Main metodu, programın çalıştırıldığı noktadır ve programın başladığı yerdir.

Main metodu içinde Console.WriteLine("Merhaba Dünya!"); kodu ile “Merhaba Dünya!” mesajını konsola yazdırdık. Ardından Console.ReadLine(); kodu ile kullanıcının bir tuşa basmasını bekledik.

4. Programın Çalıştırılması

Yukarıdaki kodu C# dilini destekleyen bir IDE (Integrated Development Environment) veya metin editöründe yazabilirsiniz. Ardından, kodu derleyip çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdığınızda, konsol ekranında “Merhaba Dünya!” mesajını göreceksiniz. Veri tipleri ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

5. Değişkenler

C# programlama dilinde, verileri depolamak ve işlemek için değişkenler kullanılır. Bir değişken, bir değeri saklayan ve o değere erişim sağlayan bir isimdir. C# dilinde değişkenlerin türünü belirtmek gereklidir.

Örnek olarak, bir tam sayı değerini saklamak için “int” veri türünü kullanabiliriz:

int sayi = 5;

Yukarıdaki örnekte “sayi” adında bir değişken tanımladık ve değer olarak 5’i atadık.
Değişkenlerle alakalı daha fazla bilgi için değişkenleri anlattığımız yazımızı okuyunuz.

6. İfadeler ve Operatörler

C# programlama dilinde, ifadeleri oluşturmak için operatörler kullanılır. Operatörler, değişkenlerin veya değerlerin üzerinde işlem yapmamızı sağlar. Örneğin, matematiksel operatörler (+, -, *, /) veya ilişkisel operatörler (==, >, <) gibi çeşitli operatörler vardır.

int x = 5;
int y = 3;
int toplam = x + y; // İki sayının toplamını hesaplar
bool esitMi = x == y; // İki sayının eşit olup olmadığını kontrol eder

Yukarıdaki örnekte, “+” operatörünü kullanarak “x” ve “y” değişkenlerinin toplamını hesapladık. Ayrıca “==” operatörünü kullanarak “x” ve “y” değişkenlerinin eşit olup olmadığını kontrol ettik. Çok daha fazla operatör öğrenmek için Temel operatörler yazımızı okuyunuz.

7. Koşullu İfadeler

C# programlama dilinde, koşullu ifadeler kullanarak belirli durumları kontrol edebilir ve buna göre farklı işlemler yapabiliriz. Koşullu ifadelerin en yaygın kullanılan şekli “if-else” yapısıdır.

int sayi = 5;
if (sayi > 0)
{
  Console.WriteLine("Sayı pozitif.");
}
else
{
  Console.WriteLine("Sayı negatif veya sıfır.");
}

Yukarıdaki örnekte, “sayi” değişkeninin değerini kontrol ediyoruz. Eğer sayı 0’dan büyükse “Sayı pozitif.” mesajını, değilse “Sayı negatif veya sıfır.” mesajını ekrana yazdırıyoruz.


C# programlama dilinin başlangıç seviyesindeki temelleri ni ele aldık. İlerleyen derslerde daha kapsamlı konuları ele alacağız. Umarım bu ders size yardımcı olur. Daha fazla ders için C# Dersleri Kategorimizi bakınız veya C# dokümanlarını inceleyiniz.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir